BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Türkçe yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler Tömer için Yozgat Bozok Üniversitesi Tömer'e kayıt yaptırmakla zorunludurlar. Başka bir Tömer'e yapılacak olan kayıtlar geçersiz olacaktır.

 

Those who did not pass the Turkish proficiency exam must register to BOZOK TOMER otherwise their registrations  to other TOMER courses will be invalid.