BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi

Üniversite Senatosunun 11.02.2010 tarih ve 02 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE

KAYIT KABUL ESASLARI

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaçve Kapsam

Madde1 —(1) Bu Esaslar; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları dâhilinde Bozok Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

Madde2 — (1) Bu Esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/01/2010 tarihli ve B.30.0.EÖB.000.00.01-06-383-3269 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlarve Kısaltmalar

Madde 3— (1) Bu Esaslarda geçen;

          a)Üniversite: Bozok Üniversitesini,

           b) Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,

 c)Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan,uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını ifade eder.

 

 

İKİNCİBÖLÜM

Başvuru,Gerekli Belgeler, Değerlendirme,Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt

 

Başvuru ve Gerekli Belgeler

Madde 4 —(1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Temmuz ayı içerisinde Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilanda belirlenen tarihlerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kişisel olarak,posta yolu ile veya online olarak yapılır. Başvuruların kabul süresinde evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede; bu esasların 5. Maddesinde belirlenen sınavlar ile Yükseköğretim Kurulu kararları dikkate alınır.

(2)Kontenjanlara, belirlenen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler. Kayıt Kabul Esaslarında belirtilmeyen diğer sınav sonuçlarıyla başvuran adayların durumu komisyon tarafından dikkate alınır.

(3)Başvurular Üniversitemiz web sitesinde ilan edilen şekilde ve verilen form doldurularak yapılır.

 

Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar

Madde 5 — Yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak lise bitirme ve üniversite giriş sınavları ile en az puanlar ve geçerlilik süreleri

Sınavın Adı

Açıklama

En

Düşük

Puan

En

Yüksek

Puan

Sınav Türü ve Geçerlilik Süresi

YÖS

Üniversitemiz ve Türkiye’deki Üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Kabul Sınavları

Genel Yetenek Testinden En Az Puan

40

100

2 yıl geçerlidir

ABITUR

Almanya ve Avusturya’da uygulanan lise bitirme sınavı

En fazla 4/en yüksek not 1

4

1

Lise bitirme sınavı (süresiz)

ACT

American College Test

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) En az

21

36

Üniversite Giriş Sınavı 2 yıl geçerlidir

ATTESTAT

ATTESTAT (Certificate of Secondary Education)

En az

3

5

Lise bitirme sınavı (süresiz)

DİPLOME DEBİRESTAN

VE PİŞDANEŞGAHİ

İran’da lise diploma notu

Ortalaması en az ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az

12

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

GCE (A LEVEL) SINAVI

General Certificate Education

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki konuda A seviyesi

2

5

Lise bitirme sınavı (süresiz)

GAOKO

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programın puan türünde en az

480

750

Üniversite Giriş Sınavı 2 yıl geçerlidir

IB

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate)

Diploma notu en az

28

42

Lise bitirme sınavı (süresiz)

MATURA

Matura derecesi

4 (Geçilir)/en yüksek not 1

4 (Geçilir)

1

Lise bitirme sınavı (süresiz)

NVQ

National Vocational Qualification

Seviye

3

5

Ulusal Meslek Sınavı (2 yıl geçerli)

ÖSYS Sınavları

Türkiye’de yapılan Yükseköğretime Giriş

Başvurduğu bölüm/program için oluşan taban puanına sahip olmak

 

 

Üniversite Giriş Sınavı

(1 yıl geçerli)

SAT 1

Scholastic Assessment Test

En az toplam puan

1000

1600

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

En Az Matematik Puanı

500

800

ULUSLARARASI BİLİM

OLİMPİYATLARI

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, gümüş, bronz madalya

AFGANİSTAN KONKUR

KONKUR General State Examination

En az

250

350

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

ABD

ABD Lise diploması

Diplomaya sahip olmak

ANGOLA

Angola Habilitaçao/Diploma de Ensino Medio

Diplomaya sahip olmak

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Matura Diploması

Diplomaya sahip olmak

ARJANTİN

Arjantin Baccalaureate

 

50

100

 

AZERBAYCAN TQDK S

TQDK (Talebe Qabulu üzre Dövlet Komissiyası) tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı

Başvurduğu bölümle ilgili alandan en az

200

700

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

AVUSTURALYA

Avusturalya Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

AVUSTURYA

Avusturya Matura diploması

Diplomaya sahip olmak

BANGLADEŞ

Bangladeş Lise Bitirme Diploması

 

60

100

 

BELÇİKA

Belçika Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BENİN

Benin Baccalaureate

En az

10

 

 

BEYAZ RUSYA

Beyaz Rusya Merkezi sınavı

 

350

600

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Tawjihiyya/General Secondary Education certificate

 

50

100

 

BOLİVYA

Bolivya Bachiller/Tecnico Certificado de estudios

 

50

100

 

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BREZİLYA

Brezilya Lise diploması

Diplomaya sahip olmak

BULGARİSTAN

Bulgaristan Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

BURKİNA

Burkina Faso Baccalaureate

En az

10

 

 

CEZAYİR BAKALORYA

Cezair’de yapılan Bakalorya sınavı (Baccalaureat de I’Enseignement Secondaire)

En az

10

20

Lise Bitirme Sınavı (süresiz)

ÇAD

Çad Baccalaureate

En az

10

 

 

DANİMARKA

Danimarka Beviz/ Diploma

Diplomaya Sahip olmak

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dominic Cumhuriyeti Bachillerato

En az

50

100

 

ENDONEZYA UAN/UN

Endonezya Ujian Akhir National

En az

33

60

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

ETİYOPYA

Etiyopya Yükseköğretim giriş sınavı

 

60

100

 

FAS BAKALORYA

Fas’ta yapılan Bakalorya sınavı

En az

11

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

FRANSA BAKALORYA

Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate)

Diploma notu en az

10

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

FİLİSTİN

Filistin Tawjihi

 

70

 

 

FINLANDIYA

Finlandiya Matriculation Sınavı/

Ylioppilastutkintotodistus

En az

4

7

 

GANA

Gana WAEC

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi almak

GİNE

Gine Baccalaureate

 

50

100

 

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Senior certificate, matrix

7 dersten en az altısından başarılı olmak

GÜNEY KORE

CSAT

 

400

 

 

GÜRCİSTAN

Gürcistan Ulusal sınavı

 

250

 

 

HAITI

Haiti Baccalaureat

 

50

100

 

HİNDİSTAN

Lise diploması

 

60

100

 

HOLLANDA

Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

HONG KONG

Hong Kong İleri Seviye Sınavı (HKCEE) Hong Kong Ortaöğretim Mezuniyet sınavı (HKALE)

Matematik ve Liberal Studies minimum D Seviyesi

IRAK

Irak-Al-Edadiyah

 

70

 

 

İNGİLTERE

İngiltere General certificate of Education Advanced Level

Diplomaya sahip olmak

İSRAİL

İsrail Teudat Bagrut

 

50

100

 

İSPANYA

İspanya (Spain) Baccalaureate

 

50

100

 

İSVİÇRE

İsviçre Matura diploma

 

50

100

 

İTALYA

İtalya Matura diploma

Diplomaya sahip olmak

JAPONYA

Matura diploma

Diplomaya sahip olmak

CAMBODIA

Cambodia- Baccalaureate

 

50

100

 

KAMERUN

Kamerun- Baccalaureate

 

11

 

 

KANADA

Kanada Lise diploması

 

60

100

 

MONTENEGRO

Diploma Record of study

Diplomaya sahip olmak

KATAR

Katar Al-Thanawila Aama Qatari

 

60

100

 

KAZAKİSTAN

Ulusal Üniversite Testi

 

50

120

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

KAMERUN

Kamerun Baccalaureate

En az

10

 

 

KENYA

Kenya eğitim Sertifikası

 

C+

 

 

KIRGIZISTAN ORT SINAVI

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı

En az

120

250

Üniversite Giriş Sınavı

(2 yıl geçerli)

KOSOVA-MAKEDONYA

Kosova ve Makedonya’da yapılan olgunluk sınavı

En az (%)

40

100

Lise bitirme sınavı (süresiz)

KOLOMBIA

Kolombia Baccaulaureate

 

50

100

 

KONGO DEMOKRATİK

CUMHURİYETİ

Demokratic Congo Republic Examen D’etat

En az

50

 

 

KÜBA

Küba Diploma de Techinco de Segundo grau

 

50

100

 

KUVEYT

Kuveyt Merkezi Lise Bitirme sınavı

En az

160

240

 

LETONYA

Letonya Lise Diploması

 

6

 

 

LİBYA BAKALORYA

Libya’da yapılan AL-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific) en az

180

240

Lise bitirme sınavı (süresiz)

Sosyal Dalda en az

170

240

LÜBNAN BAKALORYA

Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavı

(Baccalaureate Libanais)

Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav not ortalaması en az (20’lik sistemde ise)

12

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

 

Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav not ortalaması en az (100’lük sistemde ise)

65

100

LİBERYA

Liberya Batı Afrika Ülkelerinde Yapılan sertifika sınavı (WAEC) (WASSCE)

Altı konunun her birinden en az C seviesi

MACARİSTAN

Macaristan Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

MADAGASCAR

Madagascar Bacclaureate

 

11

 

 

MAKEDONYA

Merkezi Lise bitirme (Matura) Sınavı

 

50

100

Lise bitirme sınavı (süresiz)

MALI

Mali Baccalaureate

 

11

 

 

MALAWI

Malawi School Certificate of Education Exam (MSCE)

 

C

 

 

MALEZYA

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia/Malaysia eğitim sertifikası/Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia/ Malaysia Lise Sertifikası

 

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

 

MEXICO

Mexico Baccalaureate

 

50

100

 

MISIR

Mısır The Thanaweya A ‘ama General Public Examination

 

50

 

 

MOLDOVA

Moldova Baccalaureate exam

 

7

 

 

MORİTANYA

Moritanya Lise diploması

 

50

100

 

MOZAMBİK

Mozambik lise diploması

Diplomaya sahip olmak

MYANMAR

Myanmar Basic Education Standart Exam (Matriculation)

 

60

100

 

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Üniversite giriş sınavı Konkurs

En az

600

 

 

MOROCCO

Morokko Baccalaureat

 

11

 

 

NEPAL

Nepal Lise Diploması

 

60

100

 

NİJER

Nijer Baccalaureate

 

11

 

 

NİJERYA

WAEC sınavı

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi almak

NİJERYA

JAMP sınavı

 

185

 

 

ORTA AFRİKA

Orta Afrika Baccalaureate

 

10

 

 

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan certificate of secondary education

 

3

 

 

PAKİSTAN

Pakistan Lise Diploması

 

60

100

 

PANAMA

Panama Baccalaureate

 

50

100

 

PAPUA YENİ GİNE

Papua Yeni Gine Lise diploması

 

50

100

 

PERU

Peru Bachillerato/Tecnico

 

50

100

 

POLONYA

Polonya Matura diploması

Diplomaya sahip olmak

PORTEKİZ

Portekiz Lise Diploması

Diplomaya sahip olmak

PHILIPINLER

Philipinler Kativayan (High School Diploma)

Diplomaya sahip olmak

ROMANYA

Romanya Diploma de Baccalaureate

 

6

 

 

RUSYA

EGE

Rusya Federasyonu Üniversite Giriş sınavı

En az

42

 

Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)

RUANDA

Raunda Lise Diploması

 

60

100

 

SAUDİ ARABİSTAN

(QOADRAT TEST)

Saudi National Performans Test of the Overall Capacity (Quadrat Test)

En az

60

100

Üniversite Giriş sınavı (2 yıl geçerli)

SENEGAL

Senagal Bakaloryası

 

10

 

 

SIRBİSTAN

Sırbistan Diploma/Record of Sudy

Diplomaya Sahip olmak

SIERRA LEONE

Batı Afrika Ülkelerinde yapılan sertifika sınavı (WAEC) (WASSCE)

Altı konunun her birinden en az C seviyesi

SLOVAKYA

Slovakya Lise Diploması

 

50

100

 

SOMALİ

Somali Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

SRI LANKA

Sri Lanka general certificate of education advanced level

Diplomaya Sahip olmak

 

 

 

SURİYE BAKALORYA

Suriye’de yapılan AL-Shahada-Al

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen Dalında (Scientific stream) en az

160

240

Lise bitirme sınavı (süresiz)

SUDAN

Sudan school sertificate

En az

60

100

 

TACİKİSTAN

Tacikistan Lise Diploması

 

3

 

 

TAYWAN

Taywan Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TANZANYA

Tanzanya Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TAYLAND

Tayland Lise Diploması

Diplomaya Sahip olmak

TOGO

Togo Baccalaureat

 

10

 

 

TUNUS

Tunus Baccalaureat

 

10

 

 

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Lise Diploması

 

3

 

 

UMMAN

Umman Tawjihi

 

80

 

 

UKRAYNA ZNO

Bağımsız Üniversite (ZNO)

En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç dalda en az

150

200

Üniversite Giriş sınavı

(2 yıl geçerli)

ÜRDÜN

Ürdün Tawjihi

 

70

 

 

VENEZUELA

Venezuela Bachillerato

 

14

 

 

VİETNAM

Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaurato

 

6

 

 

YEMEN

Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı

 

70

 

 

YUNANİSTAN

Apolytirion of Lykeo (secondry School Leaving Certificate) Lise bitirme sertifikası

En az

8

20

Lise bitirme sınavı (süresiz)

ZİMBABWE

Zimbabwe Lise Diploması

En az

50

100

 

ZAMBİYA

Zambiya Lise sertifikası

Sertifikaya sahip olmak

Madde 6- (1) Bozok Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Gerek görüldüğünde Ek kontenjanlar da ilan edilebilir.

(2)Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerinde ki ölçütlere göre yapılır.

(3)Kayıt Kabul hakkı kazanan öğrencilere“kayıt mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenir.

 

Sonuçların Duyurulması ve Kayıt

Madde7- (1)Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında (www.bozok.edu.tr)  duyurulur.

(2)Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

(3)Sonuçlar açıklandıktan sonra “doğrulama mektubu(confirmation letter)”göndererek kayda geleceğini bildirmeyen öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir.

(4)Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

(5)Başvuran veya gelen öğrenciler değişik konularda bilgi alış-verişinde bulunmak üzere üniversite bünyesinde oluşturulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne başvururlar.

 

Kayıtiçin gerekli belgeler:

Madde 8 - (1)Kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir:

1-Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’n dan alınacak "Denklik Belgesi",

2-Sınav sonuç belgesinin aslı,

3-Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

4-Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını gösteren banka dekontu,

5-Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

6-Türk Uyruklu olanlar Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı miktarını TL(Türk Lirası) cinsinden yatıracağından Türklüklerini belgeleyen büyük elçiliklerinden veya konsolosluklarından aldıkları belge,

7-Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

8-İkametgâhteskeresi

9-Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

 10- 12 Adet 4,5x6,0 ebadındafotoğraf(Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık adayıkolaylıklatanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalı.)

 11- Bozok Üniversitesi’nce belirlenen şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını teminetmek amacıyla maddi bir güvence miktarı Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uygulanır.

 

Türkçeyeterlilik düzeyleri

Madde 9 - (1)Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir.

ADüzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

BDüzeyi: Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır.Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır.

 

CDüzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya B düzeye çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir.

(2)Üniversitemize yerleşen öğrencilerin;Türkçe düzeyleri, Üniversitenin Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir.

(3)Türkçe düzeyleri B ve C düzeyinde olan adaylar Üniversitemizce öğrenime başladıkları ilk haftanın sonunda Türkçe Yeterlilik Sınavına alınırlar.

(4)Üniversitemiz bölümlerine kaydı yapılanların Türkçe düzeyleri B ve C düzeyin de olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda,belgeleyene kadar mezun edilmezler.

(5)Türkçe yeterlik düzeyi C olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederler.Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olmayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6)B ve C dil düzeyindeki öğrenciler Bozok Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Araştırma Merkezi veya Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılacaklardır. C seviyesindeki öğrencilerin bir yıl içerisinde YÖS ve dengi sınavından en az B almaları veya Üniversitemizin yapacağı Türkçe yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur.

Dil eğitim süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenci bu süre içindede Senatonun belirleyeceği kurs ücretini ödemekle yükümlüdür.

(7)Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları belgelerin Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir.

 

ÖğretimDili ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Madde10-(1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarına eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci yabancı dil derslerinde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında “Bozok Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde yer alan hükümler uygulanır.

(2)Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi B veya A düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. C düzeyindekiler ise Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılırlar. Yabancı dille eğitim veren bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler C düzeyinde de eğitime başlayabilirler.

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ÇeşitliHükümler

 

SağlıkHizmetleri

Madde11-(1) Yabancı uyruklu öğrencilere sağlık karnesi verilmemektedir. Ancak acil durumlarda Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkalığına başvurmaları halinde Üniversitenin Mediko-Sosyal hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanır. Bu tedavilerde ilaç giderleri öğrenci taraflarından karşılanır. Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bir yıllık sağlık sigortası ücreti yaklaşık 300 USD dir. Bozok Üniversitesi,yabancı uyruklu öğrencilere burs imkânı sağlamamaktadır.

 

 

 

KaydınSilinmesi:

Madde12- (1)Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve LisansEğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  28 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

DiğerHükümler

Madde13- (1)Yabancı uyrukluöğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.

(2)Bozok Üniversitesi’nde verilen Akademik Dereceler T.C.Uyruklu öğrencilere verilen dereceler ile aynıdır.

(3)Bozok Üniversitesi’ne yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi her akademik yıl için belirlenir ve Üniversite Akademik Takviminde belirtilir. Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.

 

Yürürlük

Madde14- (1)Bu Esaslar, Bozok Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde15- (1)Bu Esasların hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.